Επειδή υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των θεμάτων της Τράπεζας, συγκεντρώσαμε όλα τα θέματα,με τις απαντήσεις, τα αποδώσαμε με βάση την θεματική ενότητα, ώστε να ανατρέχετε εδώ και να τα βρίσκετε :

Πλήρη κριτήρια με θέματα της τράπεζας μπορείτε να βρίσκετε στο site, στο οποίο υπάρχουν ήδη αρκετά και θα εμπλουτίζεται :

https://bit.ly/3jI4ivt (Κατηγορία “Έκθεση-Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου” > υποκατηγορία “Τράπεζα θεμάτων Έκθεση-Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου”)

     ή https://bit.ly/312uoTO (Κατηγορία “Έκθεση-Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου” > υποκατηγορία “Κριτήρια αξιολόγησης Έκθεση-Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου”)