ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (16676 & 15353) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- 1η ΦΑΣΗ 2023-24 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ & O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Το προγραμματισμένο επαναληπτικό κριτήριο προσομοίωσης Νεοελληνικη Γλώσσα-Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου, με …

Read More »