Ένα ακόμη κριτήριο συνεξέτασης αρχαίων Β΄ Γυμνασίου (πρωτότυπο & μεταφρασμένο), με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από την Χριστίνα Καπετανάκη των φροντιστηρίων Διάμεσος.

Φροντιστήρια ΔΙΑΜΕΣΟΣ : https://diamesos.edu.gr/