Τρίτη , 21 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-24 [ΙΕΠ]

Επειδή υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των θεμάτων της Τράπεζας, συγκεντρώσαμε όλα τα θέματα, τα αποδώσαμε με βάση τα κεφάλαια και τις παραγράφους, ώστε να ανατρέχετε εδώ και να τα βρίσκετε. Ό τι πρέπει για τις επαναλήψεις!

 

33276 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 33276 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

33275 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33275 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33247 – 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33247 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33246 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33246 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33242 – 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33242 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33228 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33228 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33227 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33227 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33225 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33225 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33224 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 33224 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32920 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32920 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32919 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32919 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32918 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32918 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32917 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32917 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32916 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32916 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32915 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32915 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32488 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32488 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32487 -1ο, 20, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32487 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32485 – 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32485 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32484 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32484 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32483 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32483 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32482 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32482 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32481 – 1ο, 20, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 32481 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31356 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31356 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31355 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31355 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31354 – 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31354 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31352 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31352 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31351 – 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31351 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31330 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31330 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31329 – 1ο, 2ο & 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31329 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31328 – 1ο, 2ο & 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31328 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31327 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31327 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31326 – 2ο, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31326 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31325 – 1ο, 2ο, & 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31325 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31324 – 1ο, 2ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31324 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31323 – 1ο, 2ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31323 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31322 – 1ο, 2ο & 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31322 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31321 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31321 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31320 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31320 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31319 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31319 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31158 – 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31158 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31157 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31157 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31156 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31156 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31155 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31155 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31154 – 1ο, 2ο, 3ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 31154 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30915 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30915 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30914 – 1ο, 20, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30914 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30907 – 1ο, 20, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30907 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30905 – 1ο, 2ο & 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30905 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30835 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30835 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30834 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30834 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30822 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30822 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30821 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30821 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30812 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30812 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30811 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 30811 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28753 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28753 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29983 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29983 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29982 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29982 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29981 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29981 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29980 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29980 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29979 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29979 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29978 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29978 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29688 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ /29688 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

29687 – 1ο , 2ο , 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29687 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29686 – 1ο , 2ο , & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29686 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29685 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29685 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29682 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29682 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29679 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29679 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29677 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29677 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29590 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29590 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29589 – 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 29589 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28722 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28722 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28721 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28721 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28720 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28720 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28588 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28588 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28555 – 1ο, 20, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28555 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28553 – 1ο, 20, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28553 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28552 – 1ο, 20, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28552 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28551 – 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ /  28551- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28549 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28549 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28591 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28591 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28590 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28590 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28587 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28587 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28586 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28586 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28585 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28585 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28584 -1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28584 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28583 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ /28583 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28582 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28582 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

28581 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28581 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28707 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28707 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28651 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28651 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28650 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28650 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28649 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28649 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28648 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 28648 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27930 – 1ο, 2ο & 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27930 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27929 – 1ο, 2ο, 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27929 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27928 – 1ο, 2ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27928 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27927 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27927 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27446 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27446 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27444 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27444 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27443 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27443 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27387 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27387 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27386 – 1ο, 2ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27386 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27385 – 1ο, 2ο, 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27385 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27384 1ο, 2ο, 3ο & 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 27384 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26871 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26871 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26921 – 1ο, 2ο, 3ο 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26921 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26878 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26878 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26876 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26876 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26874 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26874 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26868 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26868 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26867 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26867 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26192 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26192 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26103 – 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26103  – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26097 – 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 26097 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25973 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25973 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25971 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25971 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25979 – 1ο, 2ο, 3ο, 4ο & 5ο / 25979 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

25977 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25977 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25972 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25972 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25970 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25970 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25969 – 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25969 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25967 – 1ο, 2ο, 3ο 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25967 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25966 – 1ο & 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25966 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25964 – 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25964 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25432 – 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25432 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25431 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25431 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25430 – 1ο, 2ο, 3ο 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25430 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25429 – 1ο, 2ο, 3ο 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25429 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25428 – 1ο, 2ο, 3ο 4ο & 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 25428 – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

————————————————————————————-


 

Κριτήρια προσομοίωσης στην Ιστορία Γ΄ λυκείου προσανατολισμού θα βρείτε εδώ :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


 

 

Υλικό για την Ιστορία Γ΄ Λυκείου με σχεδιαγράμματα, ορισμούς και ανάλυση πηγών θα βρείτε εδώ :

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Σχεδιαγράμματα, ορισμοί, πηγές, ερωτήσεις, χρονολόγια)

Check Also

ΠΗΓΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θέματα τύπου Β1 & Β2) ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ- Παρευξείνιος Ελληνισμός (Τερέζα Λόξα)

Πηγές & ασκήσεις επί των πηγών στην Ιστορία προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Θέματα τύπου Β1 & …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *