Δευτέρα , 24 Ιουνίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ-ΧΡΟΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΗ cum-ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ (& ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ)-ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ–ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Όλες οι επιρρηματικές προτάσεις στα Λατινικά, φύση-θέση-εισαγωγή-εκφορά, με πολλά παραδείγματα …

Περισσότερα »