Τετάρτη , 17 Ιουλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

γραμματική-συντακτικό αρχαίων Ελληνικών

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ-ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ & ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΞΗ) : ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Δημήτριος Νάτσης)

Μία εκτενέστατη θεωρία στις δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις, προσδιοριστικές-αυτόνομες-παραβολικές & Αναφορική …

Περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ-ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ-ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ-ΧΡΟΝΙΚΕΣ) & ΑΣΚΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Δημήτριος Νάτσης)

Μία εκτενέστατη θεωρία στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις, αιτιολογικές-τελικές-συμπερασματικές-υποθετικές-εναντιωματικές & παραχωρητικές-χρονικές …

Περισσότερα »