ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διδαγμένο κείμενο Β΄ Λυκείου-Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου