Τετάρτη , 17 Ιουλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ 2023-24 [ΙΕΠ] : ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επειδή υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των θεμάτων της Τράπεζας, συγκεντρώσαμε όλα τα θέματα,με τις απαντήσεις, τα αποδώσαμε με βάση την θεματική ενότητα, ώστε να ανατρέχετε εδώ και να τα βρίσκετε :

14416  Εφηβεία : η ώρα σύγκρουσης με τους γονείς/ 14416 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14418 Ευαισθησία τρίτης ηλικίας / 14418 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14420 Εφηβεία και πρότυπα μουσικής / 14420 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14427  Γλώσσα / 14427 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14428  Τρίτη ηλικία : η απαραίτητη ενσυναίσθηση προς τους ηλικιωμένους / 14428 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14429 Μόδα και Ένδυση : η σημασία της για τον άνθρωπο / 14429 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14433 Γλώσσα / 14433 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14436 Γλώσσα – αναλφαβητισμός / 14436 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14437 Γλώσσα / 14437 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14438 Μόδα και Ένδυση : “σχολική ποδιά” / 14438 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14440 Διάλογος / 14440 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14441 Οι απειλές για την γλώσσα / 14441 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14442 Μόδα και Ένδυση /14442 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14443 Εφηβεία- Νέοι / 14443 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14444 Γλώσσα-Εφηβεία : οι νέοι τρόποι επικοινωνίας / 14444_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14445 Γλώσσα και αναλφαβητισμός/ 14445 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14446 Τρίτη ηλικία και τεχνολογία / 14446 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14447 Τρίτη ηλικία / 14447 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14448 Εφηβεία και αντίδραση / 14448 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14449 Γλώσσα :αλλαγές στον γραπτό λόγο / 14449 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14450 Ελληνική Γλώσσα και παγκοσμιοποίηση/ 14450 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14451 Αγάπη / 14451 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14463 Εφηβεία-Νέοι-Διαφήμιση / 14463 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14464 Εφηβεία : η διαμόρφωση ταυτότητας στην εφηβεία / 14464 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14465 Εφηβεία-Σχέσεις / 14465 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14466 Εφηβεία-Διάλογος / 14466 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14467 Τρίτη ηλικία / 14467 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14468 Διάλογος / 14468 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14469 Εφηβεία-Έρωτας / 14469 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14470 Εφηβεία-Διάλογος / 14470 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14471 Μόδα και Ένδυση / 14471 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14478 Αγάπη και Έρωτας /14478 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14479 Αγάπη-σχέσεις / 14479 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14480 Αγάπη / 14480 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14481 Τρίτη ηλικία / 14481 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14483 Εφηβεία / 14483 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14493 Γλώσσα-Αναλφαβητισμός / 14493 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14494 Γλώσσα-Εφηβεία / 14494 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14495 Εφηβεία / 14495 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14496 Τρίτη ηλικία / 14496 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14506  / 14506_ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14507 Εφηβεία /  14507 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14508 Εφηβεία-Αγάπη / 14508 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14509 Εφηβεία-Αυτοεκτίμηση /  14509 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14511 Εφηβεία / 14511 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14683 Αγάπη/   14683 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14684 Γλώσσα (Ξένες γλώσσες)14684 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14685 Εφηβεία / 14685 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14686 Αγάπη / 14686 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14712 Προφορικός και γραπτός λόγος / 14712 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14718 Γλώσσα-Αναλφαβητισμός /  14718 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14720 Η Εφηβεία των κοριτσιών / 14720 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14416 Συγκρουσιακές σχέσεις γονέων – εφήβων / 14416 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14510 Η αυτοεκτίμηση του παιδιού / 14510 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14511 Γονείς – έφηβοι (ανάγκη αυτονόμησης) /14511 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14787 Απουσία γέλιου /14787 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14790 Οριοθέτηση εφήβων ως ένδειξη αγάπης / 14790 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14791 Αυτοέλεγχος /14791 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14794 Τα ξένα δάνεια στη γλώσσα / 14794 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14797 Επικοινωνία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων / 14797 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14802 Ελληνική Γλώσσα /14802 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14803 Μόδα – Οικολογία / 14803 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14804 Έρωτας / 14804 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14814 Ενδυμασία – Μόδα / 14814 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14831 Εφηβεία – Εγκατάλειψη σχολείου / 14831 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14936 Γλωσσικός σεξισμός /14936 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14937 Η σημασία της γλώσσας / 14937 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14942 Διάλογος – Συνομιλία / 14942 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14943 Γλώσσα και ομιλία / 14943 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14945 Ο γραπτός λόγος /14945 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14946 Λειτουργικός αναλφαβητισμός / 14946 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14947 Γλώσσα και κοινωνικοποίηση / 14947 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14949 Σχέσεις εφήβων – γονέων / 14949 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14950 Εφηβική παραβατικότητα και βίαιη συμπεριφορά / 14950 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14956 Εφηβεία και διαμόρφωση ταυτότητας / 14956 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15123 Η Φιλία στην Εφηβεία / 15123 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15124 Φιλία / 15124 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15125 Έρωτας – Τεχνολογία / 15125 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15126 Χιούμορ και εκπαίδευση / 15126 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15129 Ενδυμασία – Μόδα / 15129 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15130 Διάλεκτοι και Εκπαίδευση / 15130 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15131 Το μέλλον της γλωσσικής διδασκαλίας / 15131 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15132 Η αξία του γέλιου / 15132 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15133 Η αλληλεγγύη των γενεών / 15133 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15146 Διαδίκτυο – Τεχνολογία / 15146 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15928 Προφορικός και γραπτός λόγος / 15928 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15931 Νέοι και διαδίκτυο / 15931 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15968 Γλωσσική κοινότητα και μητρική γλώσσα / 15968 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15973 Ενδυμασία – Μόδα / 15973 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15974 Ηλικιακός ρατσισμός / 15974 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15975 Διάλογος και ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη / 15975 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

15976 Εφηβεία / 15976 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16189 Φιλία / 16189 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16230 Μουσική βιομηχανία (ψηφιακές πλατφόρμες και βινύλια) / 16230 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16231 Φιλία / 16231 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16232 Ερωτικές – συναισθηματικές σχέσεις / 16232 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16236 Νέοι και συμπεριφορά / 16236 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16397 Τρίτη ηλικία / 16397 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16398 Αγάπη – Έρωτας16398 / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16399 Γέλιο / 16399 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

16514 Έρωτας / 16514 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17138 Τρίτη ηλικία και θετική ψυχολογία / 17138 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17139 Διάλογος μεταξύ πολιτισμών / 17139 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17140 Η Φιλία στην Εφηβεία / 17140 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17141 Γλώσσα / 17141 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17150 Φιλία / 17150 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17151 Εφηβεία – Βία – Ανταρσία / 17151 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17156 Γέλιο και ευφυΐα /17156 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17157 Εφηβεία – γονείς / 17157 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17158 Εφηβεία – Διαδίκτυο – Τεχνολογία / 17158 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17159 Μόδα / 17159 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17160 Γλώσσα (γλωσσική ποικιλότητα, κίνδυνος εξαφάνισης) / 17160 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17161 Τρίτη ηλικία / 17161 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17162 Γλωσσομάθεια / 17162 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17180 Εφηβεία – Έρωτας / 17180 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17183 Η σημασία της γελοιογραφίας / 17183 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17184 Εφηβεία και βία / 17184 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17185 Γλώσσα – Ποιοτική διατήρησή της / 17185 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17188 Η δύναμη του γέλιου / 17188 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17200 Γέλιο – Κωμικό / 17200 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17205 Εφηβεία και διαδίκτυο / 17205 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17206 Τρίτη ηλικία /17206 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17207 Αγάπη17207 / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17208 Μητρική γλώσσα /17208 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17209 Φιλία / 17209 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17217 Αγάπη – Εύθραυστα ζευγάρια /17217 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

17218 Σάτιρα και χιούμορ / 17218 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19492 Εφηβεία και γονείς / 19492 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19494 Ξένες γλώσσες στο σχολείο / 19494 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19495 Τρίτη ηλικία και τεχνολογία / 19495 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19497 Ενδυμασία ως έκφραση – ταυτότητα / 19497 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19498 Έφηβοι – Διαδίκτυο (ιδιωτικότητα, κοινωνική ζωή) / 19498 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19499 Ελληνική γλώσσα / 19499 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19507 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ19507 Ελευθερία και γλώσσα

19508 Χάσμα γενεών / 19508 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19538 Αναλφαβητισμός19538 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

19539 Τρίτη Ηλικία – Ολυμπιακοί Αγώνες / 19539 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20223 Γελοιογραφία και εκπαίδευση / 20223 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20249 Νέοι – Γενιά Ζ / 20249 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20250 Εφηβεία / 20250 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20251 Γλωσσομάθεια /20251 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20255 Τρίτη ηλικία / 20255 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20256 Γλώσσα /20256 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20257 Ερωτικές Σχέσεις / 20257 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20258 Γέλιο / 20258 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20272 Έρωτας / 20272 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20273 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ20273 Τρίτη ηλικία – Δημιουργικότητα

20274 Μόδα / 20274 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20279 Ενδυμασία – Παραδοσιακές φορεσιές / 20279 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20280 Διάλογος / 20280 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20281 Τρίτη ηλικία / 20281 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20282 Εφηβεία και μόδα / 20282 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20283 Τρίτη ηλικία / 20283 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20288 Το χιούμορ στην σχολική τάξη / 20288 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20289 Μαθητικό χιούμορ / 20289 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20290 Ψηφιακός αναλφαβητισμός / 20290 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20306 Τρίτη ηλικία / 20306 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20366 Μόδα / 20366 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20368 Μόδα / 20368 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20379 Ο σεβασμός στην τρίτη ηλικία ως δείγμα πολιτισμού / 20379 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

20467 Διάλογος / 20467 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

21284 Εφηβεία – Διαμόρφωση ταυτότητας / 21284 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

21327 Τρίτη ηλικία / 21327 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 

Κριτήρια προσομοίωσης με θέματα της τράπεζας θα βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


 

Υλικό για τις θεματικές ενότητες Α΄ Λυκείου ή θεωρία Έκθεσης και Λογοτεχνίας θα βρίσκετε στους παρακάτω συνδέσμους :

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Check Also

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΥΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Βασιλική Κόκκαλη-Ἀνθέμιον)

Μία εκτενέστατη ανάλυση στην 5η διδακτική αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a ) από την …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *