Παρασκευή , 24 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΓΛΩΣΣΑ/ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ

Επειδή οι συνάδελφοι δυσκολεύονται να δημιουργήσουν σχέδιο μαθήματος σε συνάρτηση με τις νέες μεθόδους, π.χ. τις νέες τεχνολογίες, οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Γρηγόρη δημιούργησαν μία σειρά βιβλίων για Διδακτική των Φιλολογικών μαθημάτων, με σχέδια μαθήματος-διαγράμματα και συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για μία σοβαρή πρόταση, εκπαιδευτική.

 

1. Διδάσκοντας Αρχαία ελληνικά       

Θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ [επιμέλεια: Κουγιουμτζής Γ., Μπίκος Γ., Παπαδημητρίου Γ. Πρόλογος: Φουντοπούλου Μ.]

Σε τι διαφέρει αυτό το βιβλίο από τα άλλα που αφορούν στη Διδακτική των Αρχαίων;

Πρώτον, στο ότι πραγματεύεται τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην ιστορική της εξέλιξη, αφού στο πρώτο Μέρος του αναλύονται οι τρόποι διδασκαλίας τους στον 19ο, κυρίως, αιώνα. Και δεύτερον, στο ότι εστιάζει, στα επόμενα Μέρη του, στις μεθόδους και τις τεχνικές διδασκαλίας που εισηγείται η σύγχρονη Διδακτική, τα τελευταία, μόλις δέκα περίπου, χρόνια. Έτσι, στο δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται οι θεωρίες της Δι δακτικής που “υποστηρίζουν” τις νέες μεθόδους διδασκα λίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

2. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας   

Κριτικές και βιωματικές προσεγγίσεις, για το Γυμνάσιο και το Λύκειο. [Συγγραφέας: Συλλογικό]

Την τελευταία εικοσαετία η γλωσσική διδασκαλία έχει και στη χώρα µας επαναπροσδιορίσει τους στόχους της σε µια προσπάθεια συγχρονισµού µε τις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές και, συνακόλουθα, µε τις αλλαγές στα είδη των γραπτών, προφορικών και ψηφιακών κειµένων. Στις ισχύουσες προσεγγίσεις, ιδίως από το 2011 και µετά, παρατηρείται µια σαφής µετακίνηση από την πρόταση στο κείµενο, µε εστίαση στον τρόπο µε τον οποίο αυτό λειτουργεί µέσα σε συγκεκριµένα κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, δίνεται έµφαση στη συνεργατική µάθηση και σε βιωµατικές / διερευνητικές µεθόδους διδασκαλίας.
Σε αυτό το πλαίσιο ο τόµος φιλοξενεί κείµενα πρωτότυπων και δηµιουργικών προτάσεων διδασκαλίας για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου. Οι προτάσεις αυτές αποβλέπουν στην ενίσχυση της δηµιουργικότητας των µαθητών µέσα από την επαφή τους µε ποικίλες συγγραφικές πρακτικές.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 

3. Διδακτική της Λογοτεχνίας     

Βιωματική και κριτική διδασκαλία μέσω τεχνικών δημιουργικής γραφής και αναγνωστικής ανταπόκρισης (Συγγραφέας: Συλλογικό)

O τόµος αυτός φιλοξενεί κείµενα πρωτότυπων και δηµιουργικών προτάσεων διδασκαλίας που θα κάνουν το µάθηµα της Λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον για τους µαθητές, καθώς και πιο αποτελεσµατικό. Κάθε διδακτική πρόταση αποτελεί σχέδιο ωριαίας διδασκαλίας ή κυρίως διδακτικό σενάριο που αφορά σε µία διδακτική ενότητα. Όλες οι προτάσεις έχουν εφαρµοστεί σε πραγµατική τάξη µε ικανοποιητικά µαθησιακά αποτελέσµατα.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

TO ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ εξασφάλισε έκπτωση 20% είτε σε κάθε έργο είτε στο σύνολο των βιβλίων, αν καλέσετε τηλεφωνικά στον εκδοτικό ή αποστείλετε email :

210 3637011 – 210 3637016

info@grigorisbooks.gr

Check Also

EBOOKS Γ΄ (& Β΄ ) ΛΥΚΕΙΟΥ -ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ

EBOOKS Γ΄ (& Β΄ ) ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *