Τα θέματα των πανελλαδικών στα Λατινικά 2020, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από την Ειρήνη Απέργη.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 2020
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ