Τα θέματα των πανελλαδικών στην Κοινωνιολογία 2020, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από την Νίκη Μπαρμπέρη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ