Τα θέματα των πανελλαδικών στην Ιστορία προσανατολισμού 2020 (νέο σύστημα), με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ