Ένα κριτήριο συνεξέτασης αρχαίων Γ΄ Γυμνασίου στο Φιλολογικό Σχολείο από την Ειρήνη Απέργη.

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1