Ένα πλήρες κριτήριο αξιολόγησης αρχαίων Β΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, συνταγμένο με παλαιό θέμα πανελληνίων της Β΄ Λυκείου 2004, προσαρμοσμένο στο νέο σύστημα, στον επίλογο του λόγου του Λυσίου, υπέρ Μαντιθέου, 19 -21 §, και με αδίδακτο κείμενο, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.

Το κριτήριο αυτό αντλήθηκε από τα βιβλία ηλεκτρονικής μορφής του κυρίου Νάτση. Δείγματα δείτε παρακάτω :