Δείτε το ΦΕΚ για τους κανόνες-μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν τα σχολεία και τα φροντιστήρια σχετικά με τον COVID.

Στο ΦΕΚ δείτε στον πίνακα την 7η στήλη που αφορά σχολεία & φροντιστήρια.

 

ΦΕΚ 4441 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ COVID (25-9-21)