Ένα κριτήριο αξιολόγησης Λατινικά Β΄ Λυκείου, με απαντήσεις, στα κεφάλαια III & V, στο Φιλολογικό σχολείο. 

Το κριτήριο με τις απαντήσεις προέρχεται από το βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη για τα Λατινικά Β΄ Λυκείου :