Ένα κριτήριο αξιολόγησης στην Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, για τους Σλάβους, τους Άραβες, την εικονομαχία και τον Μιχαήλ, στο Φιλολογικό σχολείο από την Χριστίνα Καπετανάκη και τα φροντιστήρια Διάμεσος.

https://diamesos.edu.gr/