Ανακοινώθηκε η διδακτέα & εξεταστέα ύλη των Λατινικών Β΄ Λυκείου, όπως και οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος από το Υπουργείο Παιδείας.

 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022