Ανακοινώθηκε η διδακτέα & εξεταστέα ύλη των Αρχαίων Ελληνικών Α΄ & Β΄ Λυκείου (Γενικής παιδείας και Κατεύθυνσης), όπως και οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, από το Υπουργείο Παιδείας.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ & Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022