Παρασκευή , 24 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023-24 : ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ [ΙΕΠ]

Επειδή υπάρχει δυσκολία στην αναζήτηση των θεμάτων της Τράπεζας, συγκεντρώσαμε όλα τα θέματα, τα αποδώσαμε με βάση τις ενότητες, ώστε να ανατρέχετε εδώ και να τα βρίσκετε. Ό τι πρέπει για τις επαναλήψεις!

 

23419 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVI, XVIII23419_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23532 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVI , XΧ / 23532_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23533 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVI, XVII23533_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23689 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVII, XXI23689_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23763 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XX, XXIII / 23763_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23947 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVII ,XIΧ / 23947_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23968 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVII, XVIII23968_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23985 XVI, XVIII / 23985_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

24035 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVI, XVIII24035_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

24086 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVIΙ, XΙΧ24086_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

24297 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVIΙΙ, XΙΧ24297_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

24338 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVI, XIX / 24338_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

24350 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVIIΙ, XΧΙ24350_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

24462 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVIII, XXIV24462_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25033 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XX, XΧI / 25033_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25193 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧΙΙ, XΧV /  25193_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25314 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧ, ΧΧΧΙ / 25314_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25437 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧIII, ΧXIV / 25437_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25462 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIV, XXIX25462_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25478 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVΙΙ, XΧII / 25478_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25497 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXII, XΧIII25497_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25530 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVΙΙI, XΧIV25530_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25531 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧ, ΧΧΧΙ / 25531_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25665 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIX, XΧ / 25665_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25732 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧV, ΧXVI / 25732_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25750 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIΙ, XXIΙΙ25750_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25958 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧVII, XΧX25958_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

25980 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXII, XXX / 25980_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26246 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧVII, ΧXVIII26246_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26422 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVII, XΧII / 26422_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26575 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧXI, ΧXXIV /  26575_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27172 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXV, XΧX / 27172_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27173 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXΙΧ, XΧXΙΙΙ /  27173_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27281 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXV, XXVIII / 27281_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27286 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIII, XXXII27286_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27373 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧΧΙΙΙ, XΧΧVII / 27373_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27374 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXVΙ, XXΙΧ / 27374_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27430 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧVI, XΧVIII27430_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27563 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧΙ, XΧXΙ / 27563_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27564 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXVΙ, XΧX27564_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27583 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧXVI, ΧL27583_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

27967 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIV, XXXI27967_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28107 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧXVIΙΙ, ΧΧΧΙΧ /  28107_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28358 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXVΙΙΙ, XXXI28358_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28515 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XLI, ΧLV28515_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28574 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXΧΙ, XΧXVII /  28574_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28935 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXIII, XLΙ28935_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29029 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XL, XLVII29029_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29209 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XLII, ΧLIII29209_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29230 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVIII, XLIII29230_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29475 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XLΙΙΙ, XLIX / 29475_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29642 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧΧΙΙΙ, XΧXV29642_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29643 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧΧΙX, XLVI /  29643_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29858 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIV, XXXIV29858_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29865 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXV, XXXI29865_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29968 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIX, XLVII /  29968_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30171 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XΧΧVII, XLII30171_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30339 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXII, XLVIII30339_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30844 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXX, L/  30844_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31008 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXV, XLIX /  31008_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31106 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXIV, XXXVIII31106_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31166 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXIV, XXXVIII / 31166_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31167 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIX, XXXVI31167_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31677 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVIII, XLIV  / 31677_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31771 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXII, XLIV31771_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

31782 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXV, XXXV 31782_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32179 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXVII, XΧΧV 32179_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32477 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVII, XLVII /  32477_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

32774 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXIV, ΧΧΧΙΧ32774_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33018 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XLIII, XLVIII /  33018_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33104 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XL, XLVIII33104_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33694 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXVII, XL33694_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33695 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XIX, XLV33695_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33911 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XLI, XLVI33911_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33972 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XVIII, XLVI33972_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34038 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVI, L 34038_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34075 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXΙ, XΧΧΙ 34075_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34175 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧII, L  / 34175_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34211 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVΙI, XLJV34211_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34292 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIV, XXXVII34292_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34357 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧXVI- XLI  / 34357_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34898 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVI, XLII34898_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

34899 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧV, XLV  / 34899_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35061 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧ, ΧΧΧΙΧ35061_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35116 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIV, XXXIX  / 35116_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35202 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVI, XLII35202_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35694 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XL, XLVI  / 35694_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

36271 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΧI, ΧΧΧΙ /  36271_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

36319 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXXVI , L  / 36319_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

36401 ΚΕΦΑΛΑΙΑ XXIII, XLIV /  36401_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 

Πλήρη κριτήρια προσομοίωσης Λατινικά Γ΄ Λυκείου μπορείτε να βρίσκετε στο site μας :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


 

 

Υλικό στην εισαγωγή, στα κείμενα ή στην γραμματική-συντακτικό θα βρείτε στο site μας :

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Check Also

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] : Αἴλιου Ἀριστείδου, εἰς Ἀιγαῖον πέλαγος 6-8 (Δημήτριος Νάτσης)

Ένα ακόμη  αδίδακτο κείμενο για την Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, το οποίο περιέχει πλήρη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *