Δευτέρα , 17 Ιουνίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024 [ΙΕΠ]

Ταξινομήσαμε όλα τα θέματα της Τράπεζας για τα Αρχαία Γ΄ Λυκείου ανά ενότητα, καθώς και τα ελάχιστα αδίδακτα, ώστε να τα βρίσκετε πιο εύκολα. Ό τι πρέπει για τις επαναλήψεις!

 

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

23446-1η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Μετά  τά φυσικά, Α2, 982b12-28 /  23446-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23447-1η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Μετά τά φυσικά, Α2, 982b12-2823447-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23449-1η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Μετά τά φυσικά, Α2, 982b12-2823449-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23450-2η & 3η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Προτρεπτικός [Πρός Θεμίσωνα], αποσπ. 8 & Ἐπίκουρος, Ἐπιστολή πρός Μενοικέαν, 122 /  23450-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23755-2η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Προτρεπτικός Πρός Θεμίσωνα23755-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23756–2η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Προτρεπτικός Πρός Θεμίσωνα23756-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23758-2η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Προτρεπτικός Πρός Θεμίσωνα 8-9 / 23758-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23760-2η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Προτρεπτικός Πρός Θεμίσωνα 8-9 / 23760-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23761-2η & 3η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Προτρεπτικός [Πρός Θεμίσωνα], αποσπ. 8 & Ἐπίκουρος, Ἐπιστολή πρός Μενοικέαν, 122  / 23761-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

23789-1η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Μετά τά φυσικά, Α2, 982b12-28  / 23789-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26018-5η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a /  26018-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26019–5η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a26019-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26020-5η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a26020-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26118-4η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 320c-321b26118-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26119-4η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 320c-321b /  26119-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26120-4η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 320c-321b /  26120-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26145-5η & 6η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b -322a26145-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26149-5η & 6η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b -322a26149-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26150-5η & 6η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b -322a/  26150-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26160-6η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 322a-322d26160-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26161–6η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 322a-322d26161-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26167-6η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 322c-323a26167-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26168-16η ΕΝΟΤΗΤΑ & 7η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Α1.1·8, 1252a1-7· b27-32 & Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, A1.12, 1253a29-39 /  26168-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

26334-6η & 7η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πρωταγόρας, 322c-323a & Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, A1.12, 1253a29-3926334-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28865-9η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a28865-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28866-9η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a /  28866-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28867-10η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 519b-520a28867-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28868-10η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 519b-520a /  28868-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28869-10η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 519b-520a /  28869-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28871-10η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 519b-520a /  28871-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28948-8η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 514a-515c28948-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28949–8η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 514a-515c /  28949-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28950-8η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία, 514a-515c /  28950-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28959-9η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a28959-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

28960-9η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλάτων, Πολιτεία 518b-519a /  28960-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29002-11η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Θ1.3-2.1, 1337a33-b1129002-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29003-11η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Θ1.3-2.1, 1337a33-b1129003-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29004-11η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Θ1.3-2.1, 1337a33-b1129004-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

29005-11η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Θ1.3-2.1, 1337a33-b1129005-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33533-13η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β1, 5-8, 1103b2-25 /  33533-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33535-12η & 13η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 4-6, 1103a 26-1103b 12

33535-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33565-15η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6, 10-13-16 1106b18-28, 1106b36-1107a6

33565-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33566-15η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6, 10-13-16 1106b18-28, 1106b36-1107a633566-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33567-15η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6, 10-13-16 1106b18-28, 1106b36-1107a6  / 33567-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33571-13η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β1, 5-8, 1103b2-25 /  33571-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33572-13η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β1, 5-8, 1103b2-2533572-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33574-12η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β1, 1-4, 1103a14-b233574-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33575-12η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β1, 1-4, 1103a14-b233575-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

33838-14η & 15 ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6.4-8, 1106a26-b7 & Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6.16, 1106b36-1107a6  / 33838-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33839-14η & 15 ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6.4-8, 1106a26-b7 & Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6.16, 1106b36-1107a6 /  33839-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

33840-14η & 15 ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6.4-8, 1106a26-b7 & Ἀριστοτέλης, Ἠθικά Νικομάχεια, Β6.16, 1106b36-1107a633840-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35738-16η & 17η ΕΝΟΤΗΤΑ-Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Α1.1·8, 1252a1-7· b27-32 & Ἀριςτοτέλης, Πολιτικά, Α1.10-11, 1253a7-18  / 35738-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35761-7η & 18η ΕΝΟΤΗΤΑ – Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, A1.12, 1253a29-39 & Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, Γ6.3-4, 1281a39-b10 /  35761-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35838-21η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλούταρχος, Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς, 6, 329 A-D35838-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35876-21η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλούταρχος, Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς, 6, 329 A-D /  35876-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35917-21η ΕΝΟΤΗΤΑ-Πλούταρχος, Περί Ἀλεξάνδρου τύχης καί ἀρετῆς, 6, 329 A-D  / 35917-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

29551-ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-Αἰσχίνης, Κατά Κτηςιφῶντος, §§169-170 / 29551-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30025-ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-Δημοσθένης, Κατ’ Ἀριστογείτονος Α, §§32-3330025-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

30027-ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-Ξενοφῶν, Ἑλληνικά, Βιβλίο 7, κεφ. 1, §§39-4030027-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35919-ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-Λυσίας, Κατά Ἀλκιβιάδου λιποταξίου, 1-335919-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

35920-ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-Πλάτων, Νόμοι, 731d – 732b /  35920-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Πλήρη κριτήρια προσομοίωσης Αρχαία Γ΄ Λυκείου μπορείτε να βρίσκετε στο site μας :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Υλικό στον Φάκελο υλικού αρχαίων Γ΄ Λυκείου (Εισαγωγή & Διδακτικές ενότητες) ή αδίδακτα κείμενα ή γραμματική-συντακτικό θα βρείτε στο site μας :

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (Εισαγωγή & Διδακτικές ενότητες)

ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Check Also

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ειρήνη Ζαννάκη)

Αποδελτίωση όλης της τράπεζας θεμάτων ανά θέμα και σε κατηγορίες. Το ετοίμασε η Ειρήνη Ζαννάκη. …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *