Παρασκευή , 24 Μαΐου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ειρήνη Ζαννάκη)

Αποδελτίωση όλης της τράπεζας θεμάτων ανά θέμα και σε κατηγορίες. Το ετοίμασε η Ειρήνη Ζαννάκη.

 

  1.  ΑΝΑ ΘΕΜΑ

 

35665                                      ισότητα των δύο φύλων

35628                                      κατάκτηση της ευδαιμονίας

35584                                      ειρήνη

35581, 32612                           καταναλωτισμός

35612                                       πολυπολιτισμικότητα

35585                                      προσφυγικό

32795                                      βιβλίο

32794                                      ανθρώπινα δικαιώματα

32793                                      σύγχρονα προβλήματα

32681                                       παρέες εφήβων/ φιλία

32679                                      δικαιώματα παιδιών

32595                                      ψηφιακός κόσμος

32476                                      Μάρμαρα Παρθενώνα

32474                                      μοναξιά

32480                                      έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα

32479                                      καλλιέργεια υπεύθυνου πολίτη από το σχολείο

32478                                      προβλήματα της οικογένειας

32458                                      οικονομία/ ποιότητα ζωής

32457                                      ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και ψυχαγωγίας

32456                                      επιστήμη και ποιότητα ζωής

31317                                       δράσεις Ευρωπαίων πολιτών για την προστασία του πολιτισμού

31316                                       προβλήματα στα αστικά κέντρα

31315                                       νέοι ενεργοί πολίτες

31314                                       οικονομικός γραμματισμός

31313                                       εντυπωσιασμός vs συναισθήματα

31312                                       ενεργός πολίτης – συμμετοχική και άμεση δημοκρατία

31311                                        άμεση δημοκρατία/ ψηφιακός κόσμος

31310                                       εξέλιξη παραδοσιακής κουζίνας

31309                                       προστασία από τον καταναλωτισμό

31308                                       κλιματική αλλαγή/ τρόποι αντιμετώπισης

31305                                       αξία δημοκρατίας/ τρόπος ενεργητικής συμμετοχής

31301                                       εορτασμός Halloween

31299                                       τηλεργασία

31298                                       ποινές/ θανατική ποινή

31297                                       μοναξιά/ μεγαλουπόλεις

31296                                       άνθρωποι – πουλιά

31295                                       προσφορά της Ελλάδας στην τεχνολογία

31294                                       κλιματική κρίση

31293                                       αξία διακοπών

31292                                       erasmus

31292                                       κίνδυνοι για τον πλανήτη από το μοντέλο διατροφής

31288                                       μεταλλαγμένα προϊόντα / διατροφικές συνήθειες

31250                                       αξία/ αναγκαιότητα ανθρωπισμού

31190                                       δημιουργικό σχολείο

31150                                       περιβάλλον

31147                                       πόλεμος

31146                                       τουρισμός

31145                                       παιδιά/ πρόσφυγες/ δικαιώματα

31136                                       εκπαίδευση/ όνειρα μαθητών

31134                                       ειρήνη

31133                                       καταναλωτισμός

31129                                       ανθρώπινες σχέσεις

30077                                      ιδιοτέλεια – ανιδιοτέλεια

30076                                      ρατσισμός

30037                                      κοινωνικός αποκλεισμός παιδιών

30038                                      καραντίνα – σχέσεις

28264                                      παιδιά σε κέντρα υποδοχής

28263                                      προϋποθέσεις προόδου και ευημερίας

28246                                      έφηβοι – πρότυπα διατροφής

28242                                      χαρακτηριστικά υπεύθυνου πολίτη

28241                                       εθελοντισμός – μαθητές

28239                                      παγκοσμιοποίηση – αρνητική συμβίωση

28238                                      βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις

28236                                      οικογένεια

28235                                      εκλογές/ σχολική κοινότητα

282333                                    πολυήμερη σχολική εκδρομή/ μουσεία

28232                                      παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές

28231                                       εξ αποστάσεως διδασκαλία

28227                                      αναβάθμιση αστικών κέντρων

28226                                      μόδα

28225                                      τουρισμός – τεχνολογία

28222                                      σχολική επικοινωνία με αλλοεθνείς

28196                                       διατροφή/ ατομική ταυτότητα

28195                                       πολεοδομική αποτύπωση

28193                                       ανακύκλωση

28192                                       οικολογική κρίση

28187                                       καλοκαίρι μέσα από τα μάτια των  παιδιών

28185                                       γλυκό

28243                                      τόπος/ διαμόρφωση προσωπικότητας

28240                                      διατροφή και σύγχρονος κόσμος

28237                                      βελτίωση της ζωής των σύγχρονων κοινωνιών

28234                                      προβλήματα κοινωνιών

28230                                      πόλεμος

28229                                      ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα

28228                                      ενεργός πολίτης/ πολιτικοποίηση νέων

28224                                      μεταναστευτικό κύμα

28223                                      ατομική ευθύνη

28221                                       ισότητα 2 φύλων

28220                                      brain drain

28219                                       ενδοσχολική βία – επίλυση προβλημάτων

28128                                       βελτίωση εσωτερικού χώρου σχολείων

28217                                       κανόνες λειτουργίας σχολείων

28216                                       ψηφιακή εργασία

28205                                      απειλές της δημοκρατίας

28204                                      πυρηνική ενέργεια

28293                                      χαρακτηριστικά σύγχρονου ελληνισμού

28202                                      κυβερνοασφάλεια

28191                                       προβλήματα ανθρωπότητας

28189                                       φυσικό περιβάλλον

28188                                       φιλία.

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

θέματα πολιτικά

32479  καλλιέργεια υπεύθυνου πολίτη από το σχολείο/ 31315 νέοι ενεργοί πολίτες/ 31312 ενεργός πολίτης – συμμετοχική και άμεση δημοκρατία/ 31311 άμεση δημοκρατία/ ψηφιακός κόσμος/ 31305    αξία δημοκρατίας –  τρόπος ενεργητικής συμμετοχής/ 28242 χαρακτηριστικά υπεύθυνου πολίτη/ 28228 ενεργός πολίτης-  πολιτικοποίηση νέων/ 28205            απειλές της δημοκρατίας/ 28235 εκλογές/ σχολική κοινότητα.

ανθρώπινα δικαιώματα – ανθρωπισμός – ρατσισμός – ισότητα 

35665  ισότητα των δύο φύλων/ 35612  πολυπολιτισμικότητα/ 35585 προσφυγικό/ 32794 ανθρώπινα δικαιώματα/ 32679            δικαιώματα παιδιών/ 31145 παιδιά/ πρόσφυγες/ δικαιώματα/ 30076 ρατσισμός/ 30037  κοινωνικός αποκλεισμός παιδιών/ 28264παιδιά σε κέντρα υποδοχής/ 28224 μεταναστευτικό κύμα/ 28221            ισότητα 2 φύλων

περιβάλλον

31308   κλιματική αλλαγή- τρόποι αντιμετώπισης/ 31294 κλιματική κρίση/ 31150 περιβάλλον/31292 κίνδυνοι για τον πλανήτη από το μοντέλο διατροφής/ 28193 ανακύκλωση/ 28192   οικολογική κρίση/ 28189 φυσικό περιβάλλον.

διατροφή

31310   εξέλιξη παραδοσιακής κουζίνας/ 31288  μεταλλαγμένα προϊόντα – διατροφικές συνήθειες/ 28246 έφηβοι – πρότυπα διατροφής/ 28240 διατροφή και σύγχρονος κόσμος / 28185 γλυκό.

ανθρώπινες σχέσεις

32681   παρέες εφήβων- φιλία / 32474  μοναξιά / 32478 προβλήματα της οικογένειας / 31313    εντυπωσιασμός vs συναισθήματα/ 31297μοναξιά/ μεγαλουπόλεις /31129 ανθρώπινες σχέσεις/ 30077 ιδιοτέλεια – ανιδιοτέλεια / 2823 οικογένεια / 30038 καραντίνα – σχέσεις/ 28188 φιλία.

πόλεμος – ειρήνη – βία

35584  ειρήνη/ 31298   ποινές/ θανατική ποινή /31147 πόλεμος/ 31134ειρήνη/ 28230πόλεμος/28219   ενδοσχολική βία – επίλυση προβλημάτων.

καταναλωτισμός – οικονομικός γραμματισμός

35581, 32612   καταναλωτισμός/ 32458 οικονομία/ ποιότητα ζωής/ 31314οικονομικός γραμματισμός/ 31309 προστασία από τον καταναλωτισμό /31133         καταναλωτισμός

ποιότητα ζωής – ευδαιμονία

35628  κατάκτηση της ευδαιμονίας/ 28263 προϋποθέσεις προόδου και ευημερίας/ 28238 βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις/ 32456 επιστήμη και ποιότητα ζωής

σχολείο – παιδεία

31190 δημιουργικό σχολείο/ 31136 εκπαίδευση – όνειρα μαθητών / 28231 εξ αποστάσεως διδασκαλία/ 28222 σχολική επικοινωνία με αλλοεθνείς/ 28128 βελτίωση εσωτερικού χώρου σχολείων/ 28217 κανόνες λειτουργίας σχολείων/28196 διατροφή – ατομική ταυτότητα/  28232 παροχή ίσων ευκαιριών στους μαθητές.

 

διαδίκτυο – τεχνολογία – επιστήμη

32595  ψηφιακός κόσμος/ 32480 έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα/ 31299   τηλεργασία/ 31295 προσφορά της Ελλάδας στην τεχνολογία /28225 τουρισμός – τεχνολογία/ 28229 ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα/ 28216 ψηφιακή εργασία/ 28202 κυβερνοασφάλεια.

Ευρωπαϊκή Ένωση – παγκοσμιοποίηση – ελληνισμός

31317 δράσεις Ευρωπαίων πολιτών για την προστασία του πολιτισμού/ 31296 άνθρωποι – πουλιά/ 31292  erasmus/ 28239 παγκοσμιοποίηση – αρνητική συμβίωση / 28243 τόπος- διαμόρφωση προσωπικότητας / 28293 χαρακτηριστικά σύγχρονου ελληνισμού/ 28220    brain drain.

Πολιτισμός – τουρισμός- τρόπος ζωής

32795  βιβλίο/ 32476  Μάρμαρα Παρθενώνα/ 32457 ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και ψυχαγωγίας/  31301 εορτασμός Halloween/ 31293 αξία διακοπών/ 31146 τουρισμός/ 282333 πολυήμερη σχολική εκδρομή- μουσεία / 28187       καλοκαίρι μέσα από τα μάτια των  παιδιών/ 28226 μόδα.

Προβλήματα κοινωνιών – αστικά κέντρα

32793  σύγχρονα προβλήματα/ 31316 προβλήματα στα αστικά κέντρα/ 28227 αναβάθμιση αστικών κέντρων/  28191 προβλήματα ανθρωπότητας/ 28204 πυρηνική ενέργεια/ 28195 πολεοδομική αποτύπωση/ 28237 βελτίωση της ζωής των σύγχρονων κοινωνιών/ 28234 προβλήματα κοινωνιών.

Ανθρωπισμός – εθελοντισμός – υπευθυνότητα

28223 ατομική ευθύνη / 31250 αξία- αναγκαιότητα ανθρωπισμού/ 28241εθελοντισμός – μαθητές.

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

 

 

Tράπεζα Θεμάτων Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία ΕΠΑΛ Γ΄ Λυκείου : ΕΔΩ

Check Also

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ [ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ] : Αἴλιου Ἀριστείδου, εἰς Ἀιγαῖον πέλαγος 6-8 (Δημήτριος Νάτσης)

Ένα ακόμη  αδίδακτο κείμενο για την Γ΄ Λυκείου, με τις απαντήσεις, το οποίο περιέχει πλήρη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *