Αποσαφηνίσαμε τον νόμο σχετικά με την θεματοδοσία, βαθμολόγηση και τρόπο εξέτασης των Λατινικών.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Β΄-Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Μπορείτε να δείτε την υπουργική απόφαση αναλυτικά στον κάτωθι σύνδεσμο :

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-102474-d2-2021.html