Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως την Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ διευκρινίζεται σαφώς και ρητά η αξιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων. Από το επόμενο σχολικό έτος 2022-23 θα ισχύσει λογικά και στην Γ΄ Λυκείου ό, τι στην Β΄.

Αποσαφηνίσαμε τις αλλαγές :

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄-Β΄-Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΦΕΚ 4134)

Μπορείτε να δείτε την υπουργική απόφαση στον κάτωθι σύνδεσμο :

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-102474-d2-2021.html