Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι όσον αφορά τα βήματα της Έκθεσης στις γραπτές εξετάσεις και ασκήσεις, παραθέτουμε στο Φιλολογικό Σχολείο και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η σύνταξη και συγγραφή μίας Έκθεσης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ