Τα θέματα των πανελλαδικών στα Αρχαία 2020 (παλαιό σύστημα), με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 2020
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ