Ένα κριτήριο αξιολόγησης στην συνεξέταση Έκθεση-Λογοτεχνία για την Γ΄ Λυκείου με θέμα την προσωπική ευθύνη, μαζί με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό Σχολείο από την Ιουλία Σπυροπούλου.