Στην συντακτική ανάλυση ενός αρχαίου κειμένου, η οποία μας βοηθά στην μετάφραση, διαρκώς ευρίσκεται ο Β΄ όρος σύγκρισης. Θέλει προσοχή, διότι οι μορφές του β΄ όρου είναι διάφορες. Ο Δημήτρης Νάτσης παραχώρησε στο Φιλολογικό σχολείο την πλήρη θεωρία με παραδείγματα.

Β΄ ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Η θεωρία αυτή αντλήθηκε από το βιβλίο του κυρίου Δημήτρη Νάτση με τα 24Γράμματα :

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΩΝ-small