Αρχαίο κείμενο δεν είναι η γραμματική. Ωστόσο χωρίς γραμματική δεν μπορεί κανείς να επεξεργαστεί ένα αρχαίο κείμενο. Ο Δημήτρης Νάτσης παραχώρησε στο Φιλολογικό σχολείο την θεωρία για τον Αόριστο Β΄.

ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

Η θεωρία αυτή προέρχεται από το βιβλίο του Δημήτρη Νάτση με τα 24γράμματα :

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (Δημήτρης Νάτσης-εκδόσεις “24Γράμματα”)