Πέμπτη , 18 Ιουλίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2021-2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  (στην Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία)

·  Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας,  Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας (σχολικό βιβλίο Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄).

· Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας : Κλασική εποχή : α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγούστειοι χρόνοι. γ. Μετακλασική εποχή. δ. Ύστερη αρχαιότητα (σχολικό βιβλίο Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄).
ΚΕΙΜΕΝΑ
· από το σχολικό βιβλίο Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Α΄: Μαθήματα XVI-XX (16-20).
·  από το σχολικό βιβλίο: Μ. Πασχάλης, Γ. Σαββαντίδης, Λατινικά τ. Β΄: Μαθήματα XXI-L (21-50).
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας.
Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας.
Τα αποθετικά ρήματα της γ΄ συζυγίας.
Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ΄ και δ΄ συζυγίας.
Το ρήμα fio.
Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων.
Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου.
Τα σύνθετα του do.
Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου.
Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική).
Το ειδικό απαρέμφατο.
Το ουσιαστικό bos.
Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής.
Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου.
Ο υπερθετικός των επιθέτων.
Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους.
Η μετοχή του ενεστώτα.
Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων.
Η μετοχή του μέλλοντα.
Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων.
Η χρήση της μετοχής.
Η ενεργητική περιφραστική συζυγία.
Το απαρέμφατο του μέλλοντα.
Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα.
Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα.
Η χρήση της υποτακτικής.
Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού.
Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου.
Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου.
Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου.
Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου.
Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα.
Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα.
Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα.
Το ρήμα eo, ii(ivi), itum,ire.
Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis.
Τα παραθετικά των επιθέτων.
Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών.
Ο σχηματισμός των επιρρημάτων.
Τα παραθετικά των επιρρημάτων.
«Ανώμαλα» παραθετικά.
Το σουπίνο.
Το γερούνδιο.
Το γερουνδιακό.
Τα αντωνυμικά επίθετα.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Οι χρήσεις της γενικής.
Οι χρήσεις της δοτικής.
Οι χρήσεις της αφαιρετικής.
Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας.
Η απόλυτη αφαιρετική.
Η χρήση της υποτακτικής.
Η ακολουθία των χρόνων.
Η έκφραση est mihi nomen.
Η απαγόρευση.
Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο.
Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής.
Ο προσδιορισμός του χρόνου.
Ο β΄ όρος της σύγκρισης.
Οι εκφράσεις maior natu και minor natu.
Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση).
Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο.
Ο προσδιορισμός του τόπου. Ο προσδιορισμός του χρόνου.
Το γερούνδιο.
Το γερουνδιακό.
Η παθητική περιφραστική συζυγία.
Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού.
Το σουπίνο.
Ο προσδιορισμός του σκοπού.
Οι αιτιολογικές προτάσεις.
Οι τελικές προτάσεις.
Ο προσδιορισμός του σκοπού.
Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις.
Οι χρονικές προτάσεις.
Χρήσεις του συνδέσμου cum.
Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα.
Ο ιστορικός και ο χρονικός cum.
Προτάσεις ουσιαστικές με το quod.
Οι υποθετικοί λόγοι.
Οι εναντιωματικές προτάσεις.
Οι παραχωρητικές προτάσεις.
Οι παραβολικές προτάσεις.
Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις.
Οι αναφορικές προτάσεις.
Οι ευθείες ερωτήσεις.
Οι πλάγιες ερωτήσεις.
Οι βουλητικές προτάσεις.
Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις.
Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται με το quominus, το ne και το quin.
Ακολουθία των χρόνων.
Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut.
Ο πλάγιος λόγος.
Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού.

Check Also

ΠΗΓΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πηγές & ασκήσεις επί των πηγών στην Ιστορία προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου στο πρώτο κεφάλαιο, στο Φιλολογικό …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *