Το πρόγραμμα ωρών ανά μάθημα στα Γυμνάσια και Λύκεια για το έτος 2021-2022.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΦΕΚ)