Σάββατο , 15 Ιουνίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 (ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.) -31/3/23 ΦΕΚ 2052

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών Αρχαίων Γυμνασίου αναλυτικά χτες από το Υπουργείο. Αποκωδικοποίησαμε τα βασικά σημεία του.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Προκειμένου να υπηρετηθούν οι σκοποί, οι στόχοι και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας περιλαμβάνει τα εξής:

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Α’ Γυμνασίου : Ανθολόγιο κειμένων
Β’ Γυμνασίου : Ανθολόγιο κειμένων
Γ’ Γυμνασίου : Πλουτάρχου, «Παράλληλοι Βίοι: Αλέξανδρος»

Τα κείμενα μελετώνται σε τέσσερα Θεματικά Πεδία, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει επιμέρους Θεματικές Ενότητες ως εξής:

 1. Κείμενο και περικείμενο
  • Η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του κειμένου.
  • Ο χώρος και ο χρόνος ένταξης του κειμένου.
 2. Το κείμενο ως περιεχόμενο
  • Πραγματικά στοιχεία του κειμένου: Πραγματολο- γικά (βιογραφικά, ιστορικά, γεωγραφικά), Πολιτισμικά (θεσμοί, ήθη, έθιμα, συνήθειες, υλικός πολιτισμός), Ηθικά (στοιχεία χαρακτηριολογικά των προσώπων, εσωτερικά κίνητρα), Νοηματικά/Ιδεολογικά (κοινωνικοπολιτικά χα- ρακτηριστικά της εποχής).
  • Αισθητικά στοιχεία του κειμένου: Υφολογικά χα- ρακτηριστικά.
  • Συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου.
 3. Το κείμενο ως μορφή
  • Το λεξιλόγιο του κειμένου: Σημασία των λέξεων (συμβατική χρήση, επικοινωνιακή χρήση, εύρυνση, στένωση, παγιωμένες εκφράσεις), Μορφολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων (ορθογραφία, τόνοι, πνεύματα, ετυμολογία, σύνθεση), Σημασιολογικές σχέσεις των λέξεων (συνωνυμία, αντωνυμία, λεξιλογικές οικογένειες, ομοηχία, ομοηχία και ομογραφία).
  • Γραμματικά φαινόμενα: Φθόγγοι – γράμματα, τα μέρη του λόγου, το άρθρο, οι πτώσεις, ουσιαστικά α’, β’, γ’ κλίσης, τα ουσιαστικά ἡ γυνή, ὁ παīς επίθετα β’ και γ’ κλίσης, τα επίθετα πολύς – μέγας, παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, παρεπόμενα του ρήματος – απαρέμφατο – μετοχή, αύξηση, αναδιπλασιασμός, ενεργητική και μέση φωνή βαρύτονων ρημάτων, αόριστος β’, παθητικοί χρόνοι (μέλλοντας – αόριστος), ενεργητική φωνή του ρήματος εἰμί, προσωπικές αντωνυμίες, δεικτικές αντωνυμίες, ερωτηματικές αντωνυμίες, οριστική – επαναληπτική αντωνυμία, αναφορικές αντωνυμίες, αόριστες αντωνυμίες.
  • Συντακτικά φαινόμενα: Η πρόταση, είδη των προτάσεων, κύριοι όροι της πρότασης, συμφωνία ρήματος – υποκειμένου, αττική σύνταξη, κατηγορούμενο, άμεσο και έμμεσο αντικείμενο, διάκριση μετοχών (επιθετική-κατηγορηματική-επιρρηματική), σύνταξη μετοχής – απαρεμφάτου (ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία), προσδιορισμοί: έννοια, ονοματικοί και επιρρηματικοί προσδιορισμοί, απρόσωπη σύνταξη, ποιητικό αίτιο, παθητική σύνταξη, παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων, κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις (ονοματικές και επιρρηματικές), τα είδη του μορίου ἂν.
 4. Το κείμενο ως πεδίο συνάντησης αρχαίου και σύγχρονου κόσμου
 • Η απόδοση του αρχαιοελληνικού κειμένου στη νέα ελληνική: Πολλαπλές αποδόσεις, Παραγωγή απόδοσης, Κριτική απόδοσης, Διόρθωση απόδοσης.
 • Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση του κειμένου: Αντιπαραβολική προσέγγιση των μορφών της ελληνικής γλώσσας, Ιστορία, Γεωγραφία, Θέατρο, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία, Θετικές Επιστήμες.
 • Πολυτροπικότητα: Αξιοποίηση χαρτών, εικόνων, αναπαραστάσεων, σκίτσων, διαγραμματικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, αφισών κ.λπ.
 • Σύγχρονοι γραμματισμοί: Παραγωγή κειμένου, προφορικού ή/και γραπτού βάσει οδηγιών, Ποικίλες αναγνώσεις του κειμένου (δραματική, επιλεκτική, διακοπτόμενη, συνολική, νοηματική) βάσει οδηγιών, Κριτική ανάγνωση ή/και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (πηγές, παράλληλα κείμενα, πολυτροπικό υλικό, βιβλία αναφοράς), Δημιουργική παραγωγή κειμένου βάσει οδηγιών, Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, Μετασχηματισμός κειμένου βάσει κριτηρίων και οδηγιών, Αισθητική καλλιέργεια.

ΙΙ. ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Α’ Γυμνασίου : Ομήρου, «Οδύσσεια»

Β’ Γυμνασίου : Ομήρου, «Ιλιάδα»

Γ’ Γυμνασίου : Ευριπίδη, «Άλκηστις» ή «Τρωάδες»

Το κείμενο μελετάται σε τέσσερα Θεματικά Πεδία, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει επιμέρους Θεματικές Ενότητες ως εξής:

 1. Κείμενο και περικείμενο
  • Η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του κειμένου.
  • Ο χώρος και ο χρόνος ένταξης του κειμένου.
 2. Το κείμενο ως περιεχόμενο
  • Πραγματικά στοιχεία του κειμένου: Πραγματολο- γικά (βιογραφικά, ιστορικά, γεωγραφικά), Πολιτισμικά (θεσμοί, ήθη, έθιμα, συνήθειες, υλικός πολιτισμός), Ηθικά (στοιχεία χαρακτηριολογικά των προσώπων, εσωτερικά κίνητρα), Νοηματικά/Ιδεολογικά (κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά της εποχής).
  • Αισθητικά στοιχεία του κειμένου: Υφολογικά χαρακτηριστικά.
  • Συνοχή και συνεκτικότητα του κειμένου.
 3. Το κείμενο ως μορφή
  • Τα χαρακτηριστικά του έμμετρου λόγου.
  • Το λεξιλόγιο του κειμένου.
  • Παραθέματα.
 4. Το κείμενο ως πεδίο συνάντησης αρχαίου και σύγχρονου κόσμου
  • Η απόδοση του αρχαιοελληνικού κειμένου στη νέα ελληνική: Πολλαπλές αποδόσεις, Κριτική απόδοσης.
  • Διεπιστημονική/Διαθεματική προσέγγιση του κειμένου: Ιστορία, Γεωγραφία, Θέατρο, Καλές Τέχνες, Λογοτεχνία, Θετικές Επιστήμες.
  • Πολυτροπικότητα: Αξιοποίηση χαρτών, εικόνων, αναπαραστάσεων, σκίτσων, διαγραμματικών απεικονί- σεων, φωτογραφιών, αφισών κ.λπ.
  • Σύγχρονοι γραμματισμοί: Παραγωγή κειμένου, προφορικού ή/και γραπτού, βάσει οδηγιών, Ποικίλες αναγνώσεις του κειμένου (δραματική, επιλεκτική, διακοπτόμενη, συνολική, νοηματική) βάσει οδηγιών, Κριτική ανάγνωση ή/και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού (πηγές, παράλληλα κείμενα, πολυτροπικό υλικό, βιβλία αναφοράς), Άσκηση στον προφορικό λόγο, Συνεργατικές τεχνικές, Σχέδιο δράσης, Δημιουργική παραγωγή κειμένου βάσει οδηγιών, Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, Μετασχηματισμός κειμένου βάσει κριτηρίων και οδηγιών, Αισθητική νοημοσύνη (τεχνικές δραματοποίησης, μελοποιημένες ακροάσεις, ανάληψη ρόλων), Αναπλαισίωση της προσωπικής θεωρίας, Εξέλιξη κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας.

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 2052

 

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά – σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
περαιτέρω εφαρμογή του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Check Also

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ > ΑΥΞΗΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (Στρατής Στρατηγάκης / Ναυτεμπορική 10-5-24)

Στο 1ο Πεδίο εντάσσεται το Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και ένταξης στο Κιλκίς, που μέχρι τώρα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *