Η αυτοπάθεια & αλληλοπάθεια στα Λατινικά είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στο συντακτικό.  Ο Δημήτρης Νάτσης προσέφερε στο Φιλολογικό σχολείο την θεωρία και για τα δύο κεφάλαια αυτά

Η θεωρία προέρχεται από το βιβλίο του Δημήτρη Νάτση & Ειρήνης Απέργη “Συντακτικό-Γραμματική” με τα 24Γράμματα :