Σάββατο , 3 Ιουνίου 2023
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διδαγμένο κείμενο Γ΄ Λυκείου

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ 2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ἀριστοτέλους, Προτρεπτικός πρός Θεμίσωνα, 8-9) : Ο προτρεπτικὸς πρὸς Θεμίσωνα του Αριστοτέλη ως απάντηση στον λόγο περὶ Ἆντιδόσεως του Ισοκράτη (Διονύσης Κόκλας)

Μία ιδιαίτερη προσέγγιση στο έργο αυτό του Αριστοτέλη εκ του …

Read More »