Κωδικοποιημένη η εισαγωγή στον Σωκράτη για τα αρχαία Γ΄ Λυκείου, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση, ώστε να εμπεδώνεται πιο εύκολα.

Το τμήμα αυτό της εισαγωγής προέρχεται από τα βιβλία του Δημήτρη Νάτση με τις εκδόσεις “Γρηγόρη” & “24Γράμματα”: