Δευτέρα , 17 Ιουνίου 2024
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ & ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2023-2024 [ΙΕΠ]

Ταξινομήσαμε σχεδόν όλα τα θέματα της Τράπεζας για τα Αρχαία Β΄ Λυκείου ανά παράγραφο, ώστε να τα βρίσκετε πιο εύκολα.

14591 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§1-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14591 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15904 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 1-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15904 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15943 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§1-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15943_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

—————————————————————————————————————————————————————–

15905 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 1-3.7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15905 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15920 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§1-3.7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15920_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15905 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§1-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15905_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14592 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§1-3.7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14592 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


17176 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 1-3.7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

17176 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14593 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§2-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14593 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 16004 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§2-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

16004_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15873 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 2-3 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15873 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15910 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§3.8-5 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15910_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

14605 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§3.8-5 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14605 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15944 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§3.8-5 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15944 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15944 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 3.8-5 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15944 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14594 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§4-6 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14594 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14595 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§4-6.4 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14595 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19087 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 4-6 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19087 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15907 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 4-6 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15907 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15908 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 4-6.4 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15908 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15909 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§4-6.4 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15909_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15918 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§4-6.4 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15918_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19087 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 4-6.4 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19087 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19090 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 4-6.4 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19090 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15922 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§4-6 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15922_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19090 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 4-6 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19090 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


17187 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 4-6

17187 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14607 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§6-7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14607 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15912 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§6-7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15912_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15946 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§6-7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15946_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19215 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 6-7 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

 19215 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19162 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19162 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19169 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19169 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14608 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14608 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15876 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15876 ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ


19162 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19162 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


19169 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

19169 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 20581 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

20581 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15870 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 7-8 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15870 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15871 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 8-9 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15871 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14609 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§8-9 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14609 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 15923 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§8-9 ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15923_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


18955 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 8-9 & AΔΙΔΑΚΤΟ

18955 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


18955 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 8-9

18955 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14610 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§9-11.1 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14610 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15877 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 9-11 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15877 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


17189 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 9-11.1

17189 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15901 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 12-13 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15901 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15902 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 11-12 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15902 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15836 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 11-12 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15836 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14613 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§10-11 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14613 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 15947 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθζου §§10-11 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15947_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14614 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§11-12 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14614 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


17190 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 11-12 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

17190 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15902 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§11-12 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15902_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14621 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§12-13 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14621 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15919 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§12-13 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15919_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


17178 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 12-13 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ 

17178 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 


14622 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§18-19 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14622 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15918 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 18-19 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15918 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15921 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 18-19 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15921 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


14623 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§19-21 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

14623 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


15914 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§19-21 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15914_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 15924 Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου 19-21 & ΑΔΙΔΑΚΤΟ

15924 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


18955 Λυσίου, ὑπέρ Μαντιθέου 8-9

18955 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


 

 

Πλήρη κριτήρια Αρχαίων Β΄ Λυκείου με αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων μπορείτε να βρίσκετε στο site μας :

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 


 

 

Υλικό στον Λυσία Β΄ Λυκείου (Εισαγωγή και κάθε παράγραφο) ή αδίδακτα κείμενα ή γραμματική-συντακτικό θα βρείτε εδώ :

Λυσίας, ὑπέρ Μαντιθέου (Εισαγωγή & παράγραφοι Λόγου)

ΑΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΩΝ

 

Check Also

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (15434) & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : ΚΕΙΜΕΝΟ II (2) & XIII (13) (Δημήτρης Ντάσσιος)

Ένα ακόμα κριτήριο αξιολόγησης Λατινικά Β’ Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων (15434) & Απαντήσεις: Κείμενα II, …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *