Τα Γυμνάσια και τα Λύκεια ανοίγουν την 1/2/21 κατόπιν απόφασης της Υπουργού Παιδείας.

Τα Πανεπιστήμια, Ι.Ε.Κ, Κ.Δ.Μ., φροντιστήρια, σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παραμένουν σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης.

Δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου στα παρακάτω link :

https://bit.ly/3t2KwhF (άνοιγμα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

https://bit.ly/2M1m1R7 (τηλεκπαίδευση Πανεπιστημίων, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Μ., φροντιστηρίων, σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας)