Η υποβολή μηχανογραφικού στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου :

https://bit.ly/37WzGB1