Το πιο δύσκολο μάθημα των πανελλαδικών μεταξύ των φιλολογικών είναι τα Αρχαία Ελληνικά. Ο Δημήτρης Νάτσης, γνωστός για την συμβολή του στο μάθημα αυτό, παραχώρησε στο Φιλολογικό Σχολείο κάποιες σημαντικές επισημάνσεις ως τελευταίες οδηγίες, προς όφελος των συναδέλφων και των μαθητών τους.