Το  μάθημα της Ιστορίας προσανατολισμού στις πανελλαδικές  ενέχει δυσκολίες και απαιτεί απεικονιστική γραφή αλλά και κριτική σκέψη. Ο Γιώργος Παπδόπουλος, του οποίου δείγματα της δουλειά του έχουμε δει, παραχώρησε στο Φιλολογικό Σχολείο κάποιες σημαντικές επισημάνσεις ως τελευταίες οδηγίες, προς όφελος των συναδέλφων και των μαθητών τους.