Ένα σχεδιάγραμμα για ένα θέμα Έκθεσης, την “άμιλλα“, ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές πώς πρέπει να γράφεται ο πρόλογος -το κυρίως θέμα (ορισμός, αιτίες που αξίζει η άμιλλα, συνέπειες έλλειψης, τρόποι αντιμετώπισης) -επίλογος.

Ευχαριστούμε θερμά την φιλόλογο Στέλλα Παπουλίδου για την παραχώρησή της στο Φιλολογικό σχολείο.