Όπως αναμενόταν, η ύλη περικόπηκε κατά 20-25% στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Το φιλολογικό Σχολείο σας παραπέμπει στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε επ’ αυτής της τροποποίησης :

Περικοπή ύλης στα ΓΕΛ στον κάτωθι σύνδεσμο  > https://bit.ly/3hZMD0j

Περικοπή ύλης στα ΕΠΑΛ στον κάτωθι σύνδεσμο > https://bit.ly/2Xl4PIk