Στην ελληνική γλώσσα οι περίοδοι, οι προτάσεις, οι όροι συνδέονται παρατακτικά ή υποτακτικά μεταξύ τους. Ο Δημήτρης Νάτσης παραχώρησε στο Φιλολογικό σχολείο τους συνδέσμους που λειτουργούν παρατακτικά ή υποτακτικά στον αρχαίο λόγο. 

ΠΑΡΑΤΑΞΗ -ΥΠΟΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΛΟΓΟ

Ο πίνακας αυτός προέρχεται από το βιβλίο του Δημήτρη Νάτση με τα 24γράμματα :

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (Δημήτρης Νάτσης-εκδόσεις “24Γράμματα”)