Τα θέματα των πανελλαδικών στα Λατινικά 2019, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από την Ειρήνη Απέργη.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2019
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ