Τα θέματα των πανελλαδικών στα Λατινικά 2018, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Παντελή Ζάχο.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2018
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ