Τα θέματα των πανελλαδικών στην Ιστορία προσανατολισμού 2018, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ