Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις αιτήσεις, το μηχανογραφικό, κ.λπ. μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://bit.ly/3nZ3H95