Τα θέματα των πανελλαδικών στα Αρχαία 2019, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ – ΑΡΧΑΙΑ 2019

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ