Τα θέματα των πανελλαδικών στα Αρχαία 2018, με τις απαντήσεις, στο Φιλολογικό σχολείο από τον Δημήτρη Νάτση.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ : ΑΡΧΑΙΑ 2018
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ