Το μηχανογραφικό δελτίο, οι συντελεστές βαρύτητας, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στις σχολές, κριτήρια μετεγγραφών, και όλες αυτές οι παράμετροι που δυσκολεύουν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου απασχολούν όλους μας ανεξαιρέτως. 

Η εταιρία συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού “Επαγγελματική Πυξίδα” μαζί με το φροντιστήριο “Διάμεσος” παραχώρησε στο Φιλολογικό σχολείο έναν πλήρη οδηγό προς διευκόλυνση καθηγητών και μαθητών. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαγιαννούλη για την παραχώρησή του.

 

Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021